കുമ്പിടി | സൈക്കിളോടിക്കൽ ത്രില്ലർ | Short Film | 2K Anamorphic

5 Просмотры
Издатель
KUMBIDI a.k.a EXTANT is a സൈക്കിളോടിക്കല്‍ സ്പൂഫ് ത്രില്ലര്‍ directed by ARUN GEORGE K DAVID

"He was here and he was there, some have seen him at four different places at same time" - K7 മാമന്‍ .

starring VIJAYAKUMAR, ALSYN BENNY, KRISHNADAS MURALI cinematography SABARINATH PURANATTUKARA assistant director SHYAM C R produced by BEJON K VINOD, ANAND RAMADAS, RENJITH K R, ARUNGEORGE K DAVID edited & Background Score ARUN GEORGE K DAVID
Special Thanks RAHITHA ARUN, GAUTHAM SANKAR, MATHEWS THOMAS, SREE SANKAR, RANJITH (Film Director)

#kumbidi #doubleomelettecomedies #comedy
(C) Double Omelette Comedies
All Rights Reserved

Follow Us here :
Facebook https://www.facebook.com/doubleomelettecomedies
Instagram https://www.instagram.com/double.omelette.comedies/

Subscribe Our Channel for Live.Comedy.Entertainment
#doubleomelettecomedies #comedy
(C) Double Omelette Comedies
All Rights Reserved

Follow Us here :
Facebook https://www.facebook.com/doubleomelettecomedies
Instagram https://www.instagram.com/double.omelette.comedies/

Subscribe Our Channel for Live.Comedy.Entertainment
Категория
Фильмы
Комментариев нет.